Сайт Вячеслава Хвилинского

8 9171 07 08 22

Сдача норматива ГТО

 

   Сдача нормативов ГТО в МТЛ Арена
   г. Самара, МТЛ Арена
   17.01.2018
   судья /фотограф
  ГТО   ГТО

Сдача нормативов ГТО в МТЛ Арене